www.kalendarzislamski.pl - Twoj kalendarz o Islamie

Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla pośzczególnych miast
Witamy,
12 Czerwiec 2024 Środa - 6 Zilhidzdze 1445   
Strona odwrotna

Warunki bycia imamem

W książce “Nur-ul-izah” napisane jest: Należy spelnić sześć warunków, aby móc zostać imamem. Ktokolwiek świadomy jest, że któryś z tych warunków nie zostal spelniony, to jego salat wykonany za imamem nie zostanie przyjęty.

1. Należy być muzulmaninem. Imamem nie może zostać ten, kto nie uznaje kalifatu Ebu Bekra Syddika i Omera Faruka (rayjallahu anhuma), nie wierzy w miradż i męki grobowe.

2. Należy być dojrzalym.

3. Należy być zdrowym umyslowo. Pijany i zdziecinnialy czlowiek nie może zostać imamem.

4. Należy być mężczyzną. Kobieta nie może być imamem dla mężczyzn.

5. Powinno się potrafić prawidlowo wyrecytować prznajmniej Fatihę szerif i jeden ajet. Imamem nie może zostać ten, kto nie zapamiętal jednego ajetu lub zapamiętal, lecz nie potrafi recytować zgodnie z tedżwid (zasadami recytacji) albo recytuje melodycznie.

6. Nie być zwolnionym z niczego. Zwolniony z czegoś nie może być imamem dla tych, którzy nie są z niczego zwolnieni. (Zwolnionym jest się, gdy np. jakaś z części ciala bez przerwy krwawi.)

Imam musi potrafić recytować Święty Koran z tedżwid, nie robi przy tym teghani (tj. nie powinien recytować melodycznie zmieniając wymowę liter). Salatu nie wykonuje się za imamem, który nie przywiązuje znaczenia do warunków salatu. Hadis szerif gloszący: „Wykonujcie salat za pobożnym i grzesznikiem” nie dotyczy imamów z meczetów, lecz dowódców i administratorów, którzy prowadzą salat piątkowy.

Najstosowniejszą osobą na imama jest ten, kto posiada najwięcej informacji religijnych. Jeśli będą dwie albo więcej takich osób, to imamem powinien zostać ten, kto recytuje najlepiej Święty Koran. Jeśli pod tym względem będą tacy sami, to imamem powinien zostać ten, kto jest najbardziej pobożny. Jeśli nadal pod tym względem będą tacy sami, to wybrany zostanie ten, który jest najstarszy.

Mekruh jest, aby imamem zostal niewolnik, beduin, grzesznik, niewidomy i bękart ( ten, kto zostal poczęty poza legalnym związkiem malżeńskim). Imam nie powinien przedlużać salatu tak, aby naprzykrzyć się dżemaatowi albo sprawić komuś trudność.

Salat wykonywany przez kobiety samotnie w dżemacie jest dla nich mekruh.

Imam, który będzie wykonywal salat z jedną osobą, ustawia ją po swojej prawej stronie. Jeśli będzie imamem dla dwóch osób, to ustawia ich za sobą. Mężczyźnie nie jest dozwolone podążać w salacie za kobietą lub dzieckiem.

Z tylu za imamem rząd ustawiają mężczyźni, następnie dzieci, a na samym tyle kobiety.

Jeśli imam zrobi intencję bycia imamem też dla kobiet i kobieta rozpocznie salat stojąc w tym samym rzędzie, co mężczyzna, to salat mężczyzny stanie się nieważny. Jeśli imam nie zrobi intencji prowadzenia modlitwy dla tej kobiety, to stojąc ona obok mężczyzny nie zaszkodzi jego salatowi. Jednak kobiecie nie jest dozwolone wykonywać w ten sposób salat. Dozwolone jest robiącemu salat na stojąco podążać za tym, kto robi siedząc. Osiadly (mukim) może stosować się do imama, który jest podróżnikiem (seferi). Wykonujący salat fard nie może podążać za tym, kto wykonuje salat nafile. Wykonujący nafile może podążać za tym, kto wykonuje fard. Po wykonaniu salatu za imamem dowiadujący się, że imam nie mial ablucji, musi powtórzyć swój salat.

Mekruh jest wykonywać salat Regaib, Berat i Kadir razem z dżemaatem.

Jeśli dżemaat chce też, aby recytacja i tesbihy imama prowadzącego salat fard byly dluższe od sunny, to będzie to tahrimen mekruh.

Kto nie zdąży rozpocząć salatu, gdy imam jest w ruku, to nie będzie już w stanie wykonać tego rekatu z imamem. Wlączający się do salatu, gdy imam jest w ruku, stojąc robi najpierw intencję, tekbir i wlącza się do salatu. Natychmiast pochyla się do ruku i podąża za imamem. Jeśli imam podniesie się z ruku nim on się pochyli, to nie zdąży wykonać ruku.

Tahrimen mekruh jest pochylić się do ruku przed imamem, poklonić do sedżdy albo wcześniej wstać. Po wykonaniu salatu fard mustehab jest rozejść się z rzędów.

Wierzący wykonujący salat pięć razy dziennie z dżemaatem uzyska tyle nagród za dobre uczynki, ile zyskuje się za wykonany salat ze wszystkimi Prorokami (alejhimusselam).

Wszystkie te zalety salatu wykonywanego z dżemaatem zależą od tego, czy salat imama zostanie przyjęty. Opuszczający bez usprawiedliwienia dżemaat nie będzie w stanie odczuć zapachu Raju. Opuszczający bez powodu dżemaat zostali w czterech księgach scharakteryzowani jako przeklęci.

Należy starać się wykonywać pięć razy dziennie salat z dżemaatem. W Dniu Sądu Ostatecznego, kiedy Allahu Teala umieści po jednej stronie wagi siedem stopni ziemi, siedem stopni nieba, Arsz, Kursi oraz wszystkie stworzenia, a po drugiej stronie nagrodę za wykonany z dżemaatem jeden salat przestrzegając jego warunków, to nagroda za salat wykonany z dżemaatem będzie cięższa.
Bookmark and Share

Imiona dla dzieci
Chłopiec: 
Dziewczynka: 

Logowanie  
     
Zapomniałem hasła
Rejestruj się za darmo
Dlaczego warto się zarejestrować?
Login:   
Hasło: 
   
 
 
kalendarzislamski.pl - Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla poszczególnych miast
Wyrażamy zgodę na publikowanie oraz kopiowanie treści ze strony w drodze Islamu, niemniej jednak prosimy aby przekazać żródło zdobytych informacji.

Polityka plików cookies